„Kontrolu jakosti vody ke koupání před zahájením a v průběhu koupací sezony provádí pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje," uvádí web instituce s tím, že v Plumlově dochází na měření jednou za dva týdny.

Loni v létě zůstala voda podle jejich měření většinu doby v dobré kvalitě.