„Stupeň číslo dva znamená, že voda může mít sníženou průhlednost, mohou být přítomny odpady, pěna, znečištění přírodního původu eventuelně může voda zapáchat. Poslední měření se provádělo prvního září a další už do konce roku stanice provádět nebude," sdělila Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci," sdělila Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Vodu v přehradě také poznamenaly v minulých dnech deště. Ty způsobily v Soběsukách nedaleko přehrady vyhlášení prvního povodňového stupně.

„Vydatné srážky množství vody v přehradě ovlivnily, Hloučele tekoucí do vodního díla výrazně přibylo vody. Ta je hodně kalná a viditelnost je aktuálně do jednoho metru," sdělil Radek Špatka z Povodí Moravy.

To v minulých letech investovalo jak do samotné nádrže, tak do hráze. O dalších penězích, které by měly zlepšit jakost vody, se bude teprve jednat.

„Budeme se rozhodovat až na základě závěrečné zprávy, která posoudí efektivitu dosavadních opatření, třeba srážedel fosforu na přítocích. V tomto dokumentu by měl být i návrh dalšího postupu. Až podle toho se budeme rozhodovat o dalších investicích," sdělil Radek Špatka s tím, že závěry zprávy budou známé nejspíš během října.