„Důvodem odpojení je výměna měřicích zařízení ve vodoměrných šachtách obcí. Osadíme nové vodoměry s možností dálkového odečtu dat,“ uvedla Helena Koutná ze společnosti Moravská vodárenská.