Analýza DNA z odebraného vzorku tkáně uhynulé šelmy potvrdila nejen druhovou příslušnost, ale určila, k jaké evropské populaci vlka nalezený jedinec náležel. Odhalila původ z alpské populace. Tato linie vlků pochází ze zvířat přeživších v Apeninách a v posledních letech se jednotlivci zatoulávají i do Německa nebo České republiky. Na území České republiky se vyskytují převážně jedinci z populace středoevropské nížinné a z populace karpatské.

Další detaily o původu zvířete umožnila podle vědců analýza takzvaných mikrosatelitů a mezinárodní spolupráce.

„V rámci konsorcia CEwolf, které sdružuje evropské laboratoře zaměřené na genetiku vlka, jsme v minulosti standardizovali metodiku, takže můžeme sledovat přeshraniční pohyb zvířat. První záchyt tohoto zvířete máme ze západu rakouských Alp z konce listopadu loňského roku z kadaveru volně žijící staré laně, kterou vlk ulovil. Další volně žijící, tentokrát mladou laň tento jedinec ulovil o tři dny později. Potom existuje několik dalších záchytů z Tyrolska a Bavorska z trusu a stržených ovcí. Zvíře tak během necelých dvou měsíců urazilo minimálně 600 kilometrů,“ uvedl Pavel Hulva, molekulární ekolog z Univerzity Karlovy.

Urostlého vlčího samce nalezli myslivci v pondělí 17. ledna 2022 v blízkosti D46 u Olšan u Prostějova
Vlk od Olšan zabil v Bavorsku ovce. Šli po něm lovci, zahynul na hanácké dálnici

Nedostatečně zabezpečná kořist

Jak Deník informoval, vlk v Bavorsku zabil několik ovcí a bylo vydáno povolení k odstřelu šelmy.

„Skutečně bylo ve správním okresu Horní Bavorsko vydáno povolení k odstřelu, ale bylo po odvolání nevládní organizace po třech dnech zrušeno. Nejednalo se podle všeho o problematického jedince," informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Útoky na hospodářská zvířata, za něž je tento samec v Bavorsku zodpovědný, podle AOPK představují 11 ovcí a koz. „Ve všech případech se jednalo o nedostatečně zabezpečená zvířata,“ uvedla Šůlová.

Při těchto útocích vlka byly odebrány stěry DNA z kořisti, stejně jako z ulovené zvěře na území Rakouska, což byly dvě samice jelena evropského. Dále byl odebrán vzorek trusu po hlášení pohybu jedince vlka v Rakousku.

„Na základě provedené analýzy a srovnání vzorků v rámci konsorcia CEwolf se prokázalo, že se jedná o téhož jedince. Jeho cesta skončila 17. ledna 2022 u Olšan u Prostějova, kde byl nalezen pravděpodobně po srážce s autem,“ potvrdila Karolína Šůlová.

Výsledky pitvy uhynulého vlka k dispozici nejsou. Jak uvedl zoolog Jiří Šafář z olomouckého pracoviště AOPK na těle zvířete nebyly při prvotním ohledání patrné povrchové rány. Zvíře bylo podle odborníků ve velmi dobré kondici.

„Předpokládáme, že bude potvrzena dopravní nehoda, neboť na zvířeti nebyl patrný žádný vstřel. Pokud bychom měli podezření na pytláctví, tak by pitva byla provedena vzápětí,“ doplnil zoolog Šafář.

Nález mrtvého vlka v pondělí 17. ledna 2022 v blízkosti D46 u Olšan u Prostějova
Nález mrtvého vlka vzrušil Olšany a okolí, zřejmě šlo ale o samotáře

Ze Saska do Běloruska

Že se vlci mohou pohybovat na velké vzdálenosti, je díky telemetrickým a genetickým metodám výzkumu známo. Vlk původem ze Šumavy byl v roce 2018 sražen autem nedaleko Hamburku, z Německa pocházející vlk Alan se během šesti měsíců dostal ze Saska do Běloruska a urazil vzdálenost větší než 1500 kilometrů.

„Slovinský vlk Slavic během 98 dnů urazil minimálně 1176 kilometrů, než se usadil v italských Alpách, kde následující rok založil smečku s alpskou vlčicí,“ uvedla Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.