V září ale Dzbelským svitla naděje. Dopravní společnost ARRIVA se po dohodě s Pardubickým a Olomouckým krajem zavázala, že na tuto trasu vrátí vlaky. Navíc svůj slib zástupci ARRIVy v závěsu s krajskými radními potvrdili ukázkovou jízdou.

„Ta vytíženost tam byla dobrá. Za komunistů to přijelo do Chornic a rozjelo se to na tři strany, pak to úplně zruší, vždyť to byl nesmysl," vítal návrat vlaku na trase Dzbel – Chornice ještě v září loňského roku Petr Tichý ze Dzbele.

„Autobus na Chornici jel třikrát za den, dostat se na tu stranu byla smůla," uvedla na zářijové prezentační jízdě starostka Dzbele Jana Konečná, která stejně jako ostatní věřila, že se vlaky opět rozjedou s novým jízdním řádem.

Proč nejezdí?

15. prosince 2013 se ale na trase Dzbel – Chornice žádný nový vlak neobjevil.

„Nikdo nám nic nesdělil, lidé se ptali, tak jsem začala pátrat sama. V prosinci nám odepsal Jiří Pálka z Odboru dopravy a silničního provozu Pardubického kraje," řekla starostka Dzbele Jana Konečná s tím, že mezi lidmi v současnosti koluje obava, že se vlak na této trase již nikdy nerozjede.

Společnost ARRIVA již v prosinci avizovala, že vlaky v prosinci na této trase nepojedou a předeslala, že by se vlaky mohly rozjet v březnu letošního roku.

„Po prezentační jízdě přehodnotil dopravce ARRIVA původní záměr na zahájení provozu v úseku Dzbel – Chornice od prosince roku 2013. Podle posledních vyjádření by zahájil svoji činnost až od března 2014," napsal v prosinci do Dzbelu Jiří Pálka z pardubického odboru dopravy.

Zásadním problémem, proč se vlaky v prosinci nerozjely je smlouva mezi Pardubickým krajem a Českými drahami z roku 2011.

„Rozjezd vlaků se zpozdil, jelikož kolegové v roce 2011 podepsali smlouvu, která je exkluzivní pro České dráhy, kraj nemůže podle smlouvy oslovit jiného dopravce," říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaroslav Dušek.

Ještě v září loňského roku sliboval jednatel společnosti ARRIVA Jaroslav Richter, že od nového roku společnost rozjede pravidelnou osobní dopravu na této trati. Jaroslav Richter ale na postu jednatele této společnosti již není. Podle krajských zastupitelů personální změny ve společnosti ARRIVA vliv na rozjezd vlaků na trase Dzbel – Chornice mít nebudou.

„Společnost ARRIVA se zavázala, že na této železniční trati vlaky rozjede na vlastní komerční riziko. Nemyslím si, že personální změny budou mít dopad na zprovoznění, máme dohodnuté schůzky na příští týden. Koncem příštího týdne bychom mohli znát výsledky a termín, kdy se vlaky této společnosti na trase Dzbel – Chornice rozjedou," upozornil Jaroslav Dušek.

Analýzy, dokumenty, návrhy

Ale rozsah železničního spojení či finanční možnosti oba kraje zváží až Pardubický kraj zpracuje takzvanou návrhovou část.

„Pardubický kraj by měl nyní zadat zpracování návrhové části materiálu, z níž vyplynou konkrétní opatření. Po kompletním dokončení tohoto důležitého dokumentu mohou oba kraje zvážit své finanční možnosti a jednat o rozsahu obnovení železničního spojení," říká náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák.

Kdy se vlaky rozjedou neví.

„Bez zpracování zmíněné návrhové části dokumentu je nyní těžké stanovit konkrétní data. Aktuální jízdní řád s těmito spoji zatím nepočítá. Jsme však připraveni seriózně jednat se zástupci Pardubického kraje o obnovení nejen tohoto spojení," říká Alois Mačák.

Analýza trati, na níž vyhlásil výběrové řízení Olomoucký kraj, je ale hotová. Výsledky analýzy se pak chystají zástupci obou krajů projednat v únoru.

„Po uskutečněném výběrovém řízení již máme zpracovaný dokument „Formulace požadavků na zpracování řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Olomouckým a Pardubickým krajem". Tento materiál podrobně analyzuje současný stav na území obou krajů. Samotná návrhová část materiálu se však ještě zpracovává. Opatření proto zatím není možné konkretizovat," nechal se slyšet náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, s tím, že věří, že výsledkem celého procesu bude především zkvalitnění mezikrajské dopravní obslužnosti, která povede k odstranění negativních dopadů nevydařené optimalizace veřejné dopravy na území Pardubického kraje před dvěma roky.

„Bohužel tato velmi nepovedená optimalizace realizovaná Pardubickým krajem bez předchozího projednání s námi se necitlivě dotkla i části Olomouckého kraje," dodává Alois Mačák.