Vysvědčení jako první rozdali učitelé v Základní škole v ulici Palackého. Školní rok tak jejich žákům skončil již minulý pátek.

„Podle školského zákona mají ředitelé možnost udělit v roce pět dní takzvaného ředitelského volna. Většinou toho využívají z organizačních nebo technických důvodů,“ uvedl vedoucí odboru školství Městského úřadu v Prostějově František Říha. Technickými důvody jsou v období prázdnin v drtivé většině potřebné opravy na školách, spojené s nástupem řemeslníků.

„V budově na Palacké musíme zrekonstruovat sociální zařízení, v Čechovicích šatny a na Skálově náměstí kotelnu. Potřebovali jsme získat čas a každý den nám byl dobrý,“ vysvětlil ředitel školy, která má několik detašovaných pracovišť, Jiří Pospíšil.

Včera dostali vysvědčení žáci ze školy v Rejskově ulici, dnes na školách v ulicích Melantrichova, Kollárova, E. Valenty a Dr. Horáka. Do konce regulérního školního roku to potáhnou děti z reálky a ve Vrahovicích.
„Hned první týden v červenci pojedu s rodiči k moři, potom k babičce a v srpnu do tábora,“ prozradila plány na léto budoucí čtvrťačka Pavla Hájková.