Zelenou dala rada. „Soutěž bude veřejná, neanonymní a dvoukolová. Je určena studentům prostějovských středních škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže,“ nastínil primátor František Jura a doplnil, že ze soutěže budou vyloučeny osoby blízké vyhlašovateli i členům hodnotící komise.

Vedení města se rozhodlo pro vyhlášení soutěže ze zřejmých důvodů. Veřejnost byla z původně vybraných tabulí mírně řečeno na rozpacích.

"Pořád uhozené"

"Myslím, že je to další z dlouhé řady hloupých nápadů. Ten poutač ve mně vyvolává stranickou barevnou škálu radničních hybatelů," komentoval například v květnu minulého roku opoziční zastupitel Petr Ošťádal, který k nově vyhlášené soutěži dodává: "Názor jsem nezměnil. Pořád mi to přijde uhozené. Stále si myslím, že dobré zboží se chválí samo a hyzdit Prostějov dalšími poutači je zbytečné."

Termín je konec března. Zájemce o účast musí předložit soutěžní návrh splňující požadavky zadání a písemnou přihlášku nejpozději do 31. března 2021. Přihláška musí být doručena na adresu magistrátu nebo osobně na podatelně.

„Ze soutěžních návrhů, splňujících stanovené požadavky na obsah a formu, vybere porota nejvýše pět nejzdařilejších návrhů. Ze soutěžících, jejichž návrh takto postoupí do druhého kola a na základě vyhodnocení poroty pak vyhlašovatel vyhlásí vítěze," komentuje primátor Jura a upřesňuje: "Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou a je také oprávněn soutěž zrušit, vyskytnou-li se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v soutěži pokračovat.“

Je to to nejdůležitější?

Podobnost s Husserlem. "Další soutěž na umělecké ztvárnění nějakého zadání? Tentokrát na vítací tabule? Aby to nedopadlo jako se soutěží na pomník E. Husserla. Návrhy budou, ale znalci umění na radnici je odmítnou a soutěž zruší. Dokonce tuto možnost zmiňují v zadání. A že by "lákací" tabule nyní bylo to nejdůležitější, co by v současné době mělo vedení města řešit?," neskrývá skepsi Maria Řičánková.

Maximálně dvě verze. „Každý soutěžící předloží maximálně dva návrhy díla, kdy každý bude posuzován samostatně. Návrh musí být předložen/vytištěn samostatně na papíře formátu A3 v základním barevném i černobílém provedení a na datovém nosiči ve formátu PDF,“ doplnil primátor.

Hlavními kritérii, které musí soutěžní návrhy obsahovat jsou originalita, původnost, nezaměnitelnost či podobnost jiným městům. Původní čtyřbarevný návrh znázorňující kostel Povýšení sv. Kříže, Národní dům, zámek a radnici sice tyto prvky obsahoval, ale pravděpodobně zmizí natrvalo v propadlišti dějin.