V Evropě má silné kořeny křesťanství. Na Prostějovsku působí nejen katolická církev, ale i několik menších odnoží tohoto nejrozšířenějšího monoteismu. Kromě jiných jsou to například adventisté a členové Církve československé husitské.

„Patříme k šestnácti registrovaným církvím, v Prostějově Adventisté sedmého dne působí od roku 1913. Základním pilířem našeho praktikování víry je studium bible, bohoslužby, duchovní záležitosti a oddechové aktivity v přírodě,“ uvedl kazatel Daniel Dobeš, který má na starosti tři oblasti – Prostějovsko, Litovelsko a Olomoucko.

Mezi církvemi na Prostějovsku funguje spolupráce. Až dvakrát do roka se konají společné ekumenické bohoslužby. „Na organizaci se podílejí všichni duchovní a pravidelně se střídají i místa konání,“ poznamenal Dobeš s tím, že do spolupráce se zapojily církve husitská, bratrská, evangelická, katolická, pravoslavná a skupina, která si říká Křesťanské společenství.

Adventisté sedmého dne však nepečují jen o své „ovečky“. Jejich pomoc směřuje k lidem v republice i do zahraničí.

V roce 2006 založili v Prostějově dobrovolnické centrum při organizaci Adra, které ale nefunguje na náboženské bázi. Sdružuje totiž lidi různého vyznání i bez něj, jejichž společným cílem je pomáhat potřebným. „Cílovou skupinou naší pomoci jsou senioři, zdravotně postižení lidé a sociálně slabí,“ informovala pracovnice prostějovské pobočky Adry Věra Palacká.

Církev československá husitská otevřela svou modlitebnu v Prostějově – Husův sbor v roce 1949. Do té doby se její přívrženci scházeli k bohoslužbám v aule Wolkrova gymnázia.

„Bohoslužby jsou každou neděli. V pondělí biblické čtení, v úterý modlitební ztišení, ve čtvrtek setkání mládeže a k tomu neoficiální schůzky hudebních kapel během týdne,“ vyjmenoval aktivity farář Miloš Košíček s tím, že další setkání lidí stejné víry se konají ve střediscích v Pěnčíně a v Moravské Třebové.

Činnost husitské církve je pastorační, vyučovací a výchovná. „Docházíme k nemocným, ale pořádáme také tábory pro děti, koncerty nebo výstavy,“ poznamenal Košíček.