Vesnička Vincencov, která leží nedaleko Prostějova, se v poslední době rozrostla. Hlavní zásluhu na tom mají děti starousedlíků, které se nestěhují do města jako jinde, ale usazují se ve svém rodišti. Ve Vincencově tak jen za posledních pár měsíců přibylo pět nových domů.

Obec, jenž má momentálně sto dva obyvatel, díky tomuto faktu snadněji získává peníze od Olomouckého kraje nebo z fondů evropské unie. Místní obyvatelé se už těší z opravené kapličky a brzy se dočkají také lepších silnic.

Značnou zásluhu na rozvoji obce má rodinný klan Vaverkových, který Vincencov před více než sto lety spoluzaložil a jehož členové jsou stále ve vedení obce. O víkendu se u kaple ve Vincencově sešlo třiasedmdesát potomků Josefa a Terezie Vaverkových. Sraz si dávají každé dva roky.

„Snažíme se dodržovat rodinné tradice a setkáváme se proto pravidelně. Ukazujeme si fotografie z dovolených, povídáme si, ale hlavně se bavíme,“ řekl Jiří Bílý, jeden ze členů rodu, který se už několik let zajímá o rodinný rodokmen.

„Podařilo se nám sestavit rodinou matriku, kde jsou zapsáni všichni členové naší dynastie počínaje Josefem a Terezií Vaverkovými,“ pochlubil se Bílý. Nejmladším příslušníkem dynastie Vaverků je nyní sedmidenní Vít Kouřil z Drválovic a nejstarším pak čtyřiaosmdesátiletá Marie Roháčková z Žešova. „Hrozně ráda na časy strávené ve Vincencově vzpomínám,“ nechala se slyšet nestorka.