Nejvíce bylo srnčích trofejí.

"Přesně jich je třista třicet dva. Máme tu i několik kusů jelena evropského, daňka evropského a také mufloní zvěř. Právě mufloni jsou medailoví," informoval Martin Ernst, předseda myslivecké komise OMS Prostějov.

Výsledky loňského odlovu jsou trochu nižší než v roce 2017. Myslivci z regionu ale narazili i na šelmy.

"Máme tu lebky lišek, dvou jezevců a jedna mývala severního, což je zavlečený druh. Je to problematická šelma, zvláště co se týká drobné zvěře. Výrazně redukuje její stavy," vysvětloval Martin Ernst.

Oproti roku 2017, se vylepšila situace s přemnožením černé zvěře.

"Téměř o osm set kusů nám klesl počet odlovů prasat divokých. Podařilo se nám jejich stav zredukovat," pokračoval předseda Ernst, jenž závěrem dodal: "Lidé si často pletou myslivce s lovci. Myslivci jsou především hospodáři a stojí za nimi spousta práce. Mrzí mě, že je neznalá veřejnost je hází do jednoho pytle."

Výstava mysliveckých trofejí pokračuje i v neděli 17. března, od 8 do 14 hodin.