Za společného zpěvu prošel špalír centrem města s cílem v Kolářových sadech. Do vody vhozená hořící Morana odplula následně mlýnským náhonem. Stalo se tak krátce po druhé hodině odpolední a Prostějov se oficiálně rozloučil se zimou.

Vynášení smrtky v Prostějově. 4. 4. 2022
VIDEO: Zima je pryč. Stovky dětí v Prostějově vynášely smrtku

V průvodu hrály prim děti z folklorního souboru Malý Mánes, které doprovázely na jejich cestě stovky dalších z mateřských škol. Letošní Smrtku vyrobily děti z Mateřské školy Rumunská.