„Naposledy jsme slavili s hasiči před šesti lety a oslavy většinou opakujeme v pětiletém cyklu, ale tentokrát jsme je posunuli. V minulém roce jsem měli totiž spoustu dalších výročí, takže by toho bylo na nás moc. A stojedenáctka je krásné číslo," vysvětlovala starostka obce Jitka Zahálková. Oslavy začaly ve 13 hodin slavnostním přivítáním hasičských sborů, které přijely z okolních i vzdálenějších obcí. Následoval průvod obcí a mše na místním hřišti, po které začal očekávaný program.

„Připravovali jsme všechno tak půl roku dopředu," řekl velitel jednovského sboru Zdeněk Přikryl.

„V současné době máme 64 členů, to je rekordní počet. Před čtyřmi lety jsme nově založili družstvo pro děti, cvičit začaly i ženy a ti všichni si pro dnešní odpoledne nachystali svůj program," řekl Zdeněk Přikryl. Odpoledne tak zahájily děti s divadelním představením, které mapovalo historii založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Následovaly další ukázky až k večerní zábavě s kapelou Neople z Konice.

A kdy naposledy jednovští hasiči zasahovali při požáru?

„Asi před půlrokem, ale my se spíš zabýváme likvidací nebezpečného hmyzu, třeba sršňů, to nás lidé volají často," vysvětloval Zdeněk Přikryl.

„Náš hlavní úkol je, abychom zasahovali na našem místě, což mimo jiné znamená starat se například o bezpečnost silnic při různých cyklistických závodech, které tudy procházejí," doplnil velitel jednovského sboru na závěr. (maz)