„Podařilo se nám získat dotaci ve výši tři sta tisíc korun z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 a díky tomu mohla proběhnout první etapa opravy veřejného osvětlení v naší vesnici,“ uvedla starostka obce Jana Rozsívalová.

„Realizací tohoto projektu se nám podařilo zajistit úsporu finančních prostředků na výdaje spojené s opravami osvětlení vynaložené v uplynulých letech,“ dodala.

Během oprav byla vyměněna kabeláž, dvanáct kusů stožárů včetně svítidel a rozvaděč. Vše už bylo opravdu v nevyhovujícím stavu. Celkové náklady nakonec činily 596 635 korun.

„Rádi bychom do budoucna prostřednictvím dotačních titulů chtěli pokračovat v dalších etapách oprav, tak aby došlo k výměně v celé obci,“ dodala Jana Rozsívalová.