„Od prvního prosince jsme spustili novou technologii úpravy surové vody, která okamžitě snižuje obsah uranu na požadované hodnoty hlavního hygienika České republiky pod patnáct mikrogramů na litr,“ informovala Helena Koutná, mluvčí společnosti Veolia, která vodovod provozuje.

Zprovoznění nové úpravny obyvatelé ani nepostřehli.

„Proběhlo bez přerušení dodávky pitné vody. Spotřebitelé mohou pitnou vodu okamžitě využívat, a to bez omezení. Pitná voda je tedy opět vhodná k přípravě kojenecké stravy, ke konzumaci dětmi předškolního věku a těhotnými ženami,“ uvedla mluvčí vodáren.

Jak vyplývá z odborné studie, kterou si vodárenská společnost nechala zpracovat, v litru neupravené vody z víceměřického vodovodu je 23 mikrogramů uranu. Norma stanovená Světovou zdravotnickou organizací donedávna povolovala 140 mikrogramů. V současnosti je doporučovaná koncentrace do 10 mikrogramů.

„Dodavatel technologie na odstranění uranu garantuje účinnost asi devadesát osm procent,“ uvedla Koutná.

Děti si dají do nosu

Množství uranu ve víceměřické vodě je teď opravdu minimální a hluboko pod nejpřísnějšími doporučeními. Její kvalitu však bude Veolia i v budoucnu pečlivě monitorovat.

Děti v doloplazské školce už nemusí pít jen balenou vodu.

„Mívali jsme tady kanystr a děti si chodily k němu. Teď už si mohou natočit samy z kohoutku, když mají chuť,“ pochvaluje si ředitelka mateřské školy Vlasta Matoušková.

Radioaktivní voda odjakživa

Mírně radioaktivní voda ze studen a pramenů vytéká v této oblasti zřejmě po celá staletí. Všichni oslovení odborníci se přitom shodli na tom, že lidem, kteří tuto vodu pili, nikdy nijak neškodila.

„Určité zvýšení tu je. Ale myslím, že není nijak tragické. Uran se do vody dostává ve formě sloučenin pravděpodobně z hornin, které jsou v této oblasti na tento kov mírně bohatší než jinde. Rozhodně ale nejde o uranové ložisko. Z důlních vod, které vytékají třeba ze štol v Jáchymově, známe koncentrace až tisícinásobně větší,“ vysvětlil radiogeolog Viktor Goliáš z Karlovy univerzity, který se výzkumy radiace hornin na Prostějovsku léta zabýval. (pam)