Výhledově počítá s dalšími dvanácti. „Lidé jsou netrpěliví, budeme s nimi uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemků,“ informoval starosta Víceměřic Antonín Dostálík. Z

asíťování pozemků pro rodinné domky je ve fázi územního řízení.

„Trochu nás brzdí finance, ale chceme to mít hotové co nejdříve,“ ujistil starosta. Veškeré inženýrské sítě a kanalizaci chtějí ve Víceměřicích vybudovat pro čtyřiadvacet domů.