"Makovice byly otevřeny ve středu 10. ledna. Bohužel však žádnou schránku s dobovými vzkazy neobsahovaly," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Historická budova umělecké školy na nároží Kravařovy a Blahoslavovy ulice se nachází na území městské památkové zóny v Prostějově. V současné době zde probíhá oprava soklu a fasády, rekonstrukce střechy, nátěrů vnějšího líce oken a oprava a nátěry klempířských prvků.

Řemeslníci také sejmuli západní a východní věžičky, které budou obnoveny. Makovice tvoří jejich vrcholek.