Kolik větrných elektráren by mělo v oblasti Drahanské Vrchoviny stát? Kromě samotných věží zřejmě bude třeba provést i další práce – trafostanice, komunikace a výstavbu vedení. Co všechno by tedy výstavba zahrnovala?

Počítáme se třinácti větrnými elektrárnami. Protože projekt vyvíjíme ve spolupráci s obcemi, může se podoba na jejich přání ještě změnit. Nové elektrárny budovou obsahovat to, co mají dnešní elektrárny v okolí, jenom věž a podzemní kabelové vedení. Transformátory umístíme dovnitř elektráren.

V některých obcích došlo protestům místních – například referenda v Nivě nebo v katastru Brodku u Konice která prakticky zhatila možnost výstavby. Nemáte obavu z toho že se bude něco podobného opakovat i při výstavbě větrného parku na Drahansku?

S přípravou projektu jsme začali až po odsouhlasení obcí. Nikde nic neprosazujeme bez spolupráce místních. Vše vždy projednáme s obcí, na veřejném zasedání zastupitelstva. Projekty na Drahanské vrchovině mají naopak velkou podporu místních. Například větrnou elektrárnu v Rozstání vlastní více než 400 občanů z okolí. Jakou větší podporu chcete mít? Lidi, kteří budou protestovat proti jakékoliv stavbě, se najdou všude, ale tady jsou v menšině. My počítáme, že do konce tohoto roku budeme mít více jak 500 akcionářů, kteří budou podporovat připravovaný projekt.

Podle starosty Rozstání by mohlo k výstavbě dojít až za poměrně dlouhou dobu vzhledem ke všem náležitostem. Zmínil se o sedmi letech. Na kolik je v současné době stavba a provoz větrných elektráren výdělečná a jaké mají vyhlídky do budoucna?

Stavba musí především projít procesem, který zjistí, jestli má vliv na životní prostředí, popřípadě jak velký. Zjišťujeme vliv na ptáky, na netopýry, na krajinný ráz. Příprava zabere několik let. Vyhlídky do budoucna mají větrné elektrárny určitě nejlepší ze všech obnovitelných zdrojů. Je to nejlevnější zdroj, výkupní cena je těsně nad dvěma korunami. Staví se na celém světě pro svou vysokou výrobu. Plánovaný projekt u Drahan by vyráběl elektřinu pro 70 000 lidí.

Plánujete případné další výstavby elektráren i někde jinde na Drahanské vrchovině?

Ne.

Autor: Vlastimil Ščudla