„Návštěvníci Městského divadla mohou již nějakou dobu obdivovat nejzajímavější novinku dosavadní obnovy Národního domu, kterou je bezesporu vitrážové okno nad hlavním balkonem. Obnoveno bude také stropní eliptické okno ve vestibulu. Nyní zadáváme obnovu vitráže i tohoto okna,“ netají radost primátor František Jura.

Obnova vitráže ve vestibulu začala už loni vybouráním zazděného otvoru, který je zatím provizorně osazen mléčnými skly.

"Barevná vitrážová okna jsou dalším krokem k návratu k Janu Kotěrovi. Máme pochopitelně z osvíceného rozhodnutí vedení města velikou radost, vitráž ve vestibulu krásu Národního domu zase pozvedne o kousek výš," komentuje ředitelka divadla Jana Maršálková a dodává: "Doufáme, že barevná vitráž bude vánočním dárkem pro všechny, kdo do Národního domu a do Městského divadla přijdou."

Nacisty zazděný stropní eliptický světlík ve vstupním vestibulu divadelní části tak dozná původní barevnosti, kterou se Národní dům vždy honosil.

„Tento světlík byl, jak již bylo řečeno, provizorně zasklen mléčným sklem, protože obnova původní barevné vitrážové výplně nebyla součástí obnovy Národního domu. Nyní máme k dispozici projekt na obnovu původního zasklení, na který jsme obdrželi souhlasné závazné stanovisko od oddělení památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Dík patří třem odborníkům

Na podobě nových vitráží pracovalo trio odborníků.

"Obrovský kus práce vykonali Václav Lužný, Zdeněk Beran a Vladislava Říhová. Jsem nadšená, že se vracíme k původní podobě architektonického díla Jana Kotěry," sdělila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

O výrobu a osazení repliky původního zasklení by se měla postarat firma Mitvalský Tomáš, Brno – Žabovřesky. Obnova si vyžádá částku ve výši 273 170 Kč včetně DPH.

„Firma je zhotovitelem oceňované obnovené vitráže v divadelním sále Národního domu. Výběrem této firmy jsme zároveň schopni garantovat použití identických skel a pracovních postupů jako u již realizované vitráže,“ uzavřel náměstek Rozehnal.

O Národním domě

Národní dům v Prostějově je významnou kulturní památkou České republiky. Monumentální stavba Jana Kotěry patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století

Základní kámen byl položen 24. května 1906

Slavnostní otevření se konalo 30. listopadu a 1. prosince 1907

První rekonstrukce byla v letech 1956-1969

Další rekonstrukce byly započaty v roce 1985

V roce 1995 vznikl Program záchrany kulturní památky Národního domu v Prostějově

V letech 2006 a 2007 byly dokončeny opravy restaurace a divadla

Rekonstrukce fasády, střechy a restaurační zahrádky byla zahájena na jaře 2018

Rekonstrukce interiérů divadla byla zahájena na jaře 2019