„Památky v obcích ležely řadu let na okraji zájmu. Podpora je určená na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova,“ uvedla předsedkyně sdružení Ivana Korvasová.

Za získané peníze tak sídla nejen opraví nemovité památky, ale mohou si zřídit i místní muzeum nebo oživit historický park.

Další možností je žádost na úpravu veřejného prostranství. Takto získané peníze poslouží například na výsadbu zeleně, opravu místních cest, obnovu či výstavbu chodníků.

„V konečném důsledku se tím zvýší také atraktivita prostranství pro návštěvníky obcí,“ míní Korvasová.