Statusu veřejně prospěšných prací využívá čím dál více obcí Prostějovska. Nezaměstnaní pomáhají ve vsích s údržbou veřejných prostranství, zeleně a budov, mzdové náklady přitom obce hradí z větší části prostřednictvím úřadu práce.

„Do konce srpna se podařilo na veřejně prospěšné práce umístit 193 uchazečů. S nástupem minimálně dalších 23 osob pak počítáme do konce roku,“ spočítala Gabriela Juráčková z prostějovského úřadu práce s tím, že v některých obcích už výběrová řízení proběhla.

Ještě loni byly VPP určeny zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří byli v evidenci déle než jeden rok a měli základní vzdělání anebo byli vyučeni, ale ze zdravotních důvodů v oboru pracovat nemohli.

Letos ale došlo k rozšíření cílových skupin. „Uchazeče z uvedených skupin je teď možné na VPP umístit už po půl roce a nově také osoby, které jsou v naší evidenci déle než tři roky a jsou vyučení nebo mají maturitu,“ poznamenala Juráčková.

Nejvíce příležitostí pro nezaměstnané vytváří obce Přemyslovice, Čehovice, Dobromilice, Olšany, Bedihošť, Mořice a Víceměřice.

„Na veřejně prospěšné práce bereme lidi už víc než deset let. Každý rok jsme zaměstnali skupiny dvou až tří osob, letos jsme úřad práce požádali o dvojnásobný počet. Od dubna do června na údržbě veřejného prostranství pracovalo šest lidí, od září do konce roku tu máme dalších pět,“ vypočítal starosta Mořic Jaroslav Knap s tím, že nezaměstnaní teď připravují vesnici a sokolský areál u koupaliště na festival rockové hudby.

Oslovit úřad práce a dát příležitost nezaměstnaným hodlá i prostějovská radnice. V roce 2003 umístil prostějovský úřad na VPP 86 uchazečů o zaměstnání, v roce 2004 to bylo už 104 osob.

Vkaždém dalším roce počet lidí pracujících ve prospěch obcí opět stoupal. V roce 2005 se na veřejných pracích vystřídalo 120 osob a v roce 2006 našlo krátkodobě práci dokonce 182 lidí.