V hospodářství soukromého chovatele mohou být poražena jatečná zvířata jen tehdy, jsou li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (tzv. domácí porážka).

V případě podávání zabíjačkových pochutin do oběhu, musí prodejce nebo obchodník maso nechat veterinárně vyšetřit na přítomnost svalovce v mase.

„Sankce za porušení příslušných ustanovení veterinárního zákona jsou u fyzické osoby do pěti tisíc korun a u právnické osoby až do jednoho milionu korun,“ upřesnil Zubal.