Vyhláška města z roku 2009 zakazuje konzumaci alkoholu na určitých veřejně přístupných místech. Patří mezi ně například náměstí T. G. Masaryka či Pernštýnské náměstí.

„Skoro každý den vídám různé lidi, jak tady sedí na lavičkách a vypadají, že mají něco popito. A nebývají to jen bezdomovci, jak by si někdo mohl myslet. Přímo s lahví jsem nikoho neviděla, ale policisté zde často stavějí a vykazují lidi pryč, protože očividně se tu pít nesmí, ale někteří to stále nechápou,“ uvedla zaměstnankyně jednoho z obchodů s výhledem na Pernštýnské náměstí, která si přála zůstat v anonymitě.

Během předminulého týdne řešili strážníci čtrnáct případů, kdy lidé konzumovali alkohol na zakázaných místech.

Člověk na lavičce s flaškou nebudí vedle památek v centru města dobrý dojem a někteří mohou mít z opilých lidí strach.

„S dcerou chodíme na procházky na Hloučelu a není nám příjemné vidět tady opilé lidi, občas mi připadají hodně mladí, možná ani neměli osmnáct let,“ řekla jedna z hloučku maminek, které šly na procházku do lesoparku Hloučela. I zde je konzumace alkoholu zakázána.

Mezi další místa, která bývají tímto problémem zatížena, patří i okolí rybníka Na hrázi, prostory městské tržnice nebo Smetanovy sady. Právě v parku „u kina“ se často shromažďují mladiství, zákoutí parku jim umožňují nepozorovaně porušovat zákon.

„Strážníci mají možnost odebrat alkoholický nápoj a přestupek projednat příkazem na místě, a to až do výše deseti tisíc korun. Správní orgán může za porušení obecně závazné vyhlášky uložit pokutu do výše sta tisíc korun,“ uvedla mluvčí Městské policie Tereza Greplová. 

Pavla Orálková