Už po druhé hodině se do Tištína začali sjíždět pozvaní hosté. Mezi zástupci dodavatelských firem, starosty z okolních obcí, představiteli Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, nechyběli ani významní rodáci.

Všechny společně, v zasedací místnosti městyse, přivítala starostka Alena Wagnerová. Jako prvního, představila přítomným rodáka otce Františka Dostála, v současné době působícího ve farnosti Hustopeče nad Bečvou.

„Vítám vás v sídle našeho městyse Tištína. Tady v zasedací místnosti, kde pravidelně zasedá naše zastupitelstvo, probíhá tady vítání občánků, ročně zde oddáme minimálně jeden pár snoubenců a kde se po deset měsíců scházel tým lidí v rámci kontrolních dnů při realizaci projektu rekonstrukce sokolovny,“ zahájila svou řeč Alena Wagnerová.

Před tím, než se hosté, kapela, krojovaná omladina, uniformovaní představitelé spolků a přítomní občané vydali na slavnostní průvod obcí, dorazil do Tištína prezident Tomáš Masaryk s chotí Charlotte.

Tuto povedenou fikci pivínského ochotníka Jiřího Vrby a jeho ženy, doplnila starostka obce pohotově citací z obecní kroniky, kdy kronikář zaznamenal okolnosti průjezdu prvního československého prezidenta sousedními Těšicemi.

„Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou“, tímto výrokem T.G. Masaryka zakončil Jiří Vrba svou řeč.
O čtvrté hodině se vydal průvod k opravené budově, stojící v samotném srdci Tištína, na rynku. Po slavnostních projevech, požehnání otcem Markem Glacem a otcem Františkem Dostálem byla přestřižena páska a budova sokolovny tak přešla do užívání spolkům, škole, mládeži a všem občanům.

„Jsem ráda, že tato moderně opravená budova v centru naší obce bude místem nejen pro setkávání, ale taky chloubou našich občanů. Jsem hrdá, že jsem mohla k tomuto přispět,“ zakončila svou řeč starostka obce. To, že to byla právě ona, kdo byl hnacím motorem celé akce opakovaně zmínili architekt Petr Malý, místostarosta Tištína Radek Otáhal, ale i hejtman Ladislav Okleštěk.

Tištín získal budovu s prostorem pro cvičení, posilovnou, společenským sálem, klubovnou s barem a taky jevištěm.

Otevřením opravené sokolovny Tištínský rynek rozkvetl. Následující tři víkendy proběhne v sokolovně zatěžkávací zkouška v podobě maratonu ochotnických divadelních představení.

ADÉLA PALÍŠKOVÁ