„Využijeme ohlášených oprav elektrického vedení, které v této lokalitě chce provádět správce sítě. Společnost E.ON tady nahradí vzdušné vedení rozvodu elektrické energie uložením kabelu nízkého napětí do chodníku, zároveň odstraní konzoly z fasád objektů," přiblížil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Město se k akci připojí výstavbou stožárů pro veřejné osvětlení a opravou chodníků a silnic.

„Jsou zde ve špatném technickém stavu a nejsou vyspádovány ke kanalizačním vpustím," informoval náměstek Fišer.

Na pořízení projektové dokumentace půjde z městské kasy sto padesát tisíc korun.

Veleslavínská ulice