„Byla to naprosto zbytečná střelba, při které paradoxně zahynul zakládající člen komunistické strany. Takhle ho za to odměnili," řekl mimo jiné primátor.

„Okupační vojska v srpnu 1968 projížděla Prostějovem a na jejich přítomnost doplatili svým životem Marta Říhovská, Josef Boháč a Ladislav Lang," uvedl primátor. V proslovu také zaznělo, že by nechtěl, aby se historie opakovala.

Vzpomínka očitého svědka

Z řeči nejvýše postaveného Prostějovana se však přítomní nedozvěděli, co přesně stálo za smrtí tří lidí v Prostějově. Odpověď na tuto otázku dal Deníku Ladislav Pírek, muž, který se stal očitým svědkem smrtí tří obyvatel rukou sovětských vojáků.

„Viděl jsem umírat všechny tři. Josefa Boháče to zasáhlo, když se utíkal schovat do parčíku. Ladislav Lang zrovna čekal na autobusové zastávce, a i když se ukryl za stromem, tak ho střelba smetla. Martu Říhovskou zastřelili přes dveře, za kterými se schovávala," říká pamětník srpnových událostí.

„Vojáci byli naučení, že se u nás děje kontrarevoluce a byli připraveni válčit. Měli spoustu zbraní a nábojů a byli přichystáni na boj," dodal pětasedmdesátiletý Ladislav Pírek.

Klaněli se i komunisté

Pietního aktu pořádaného v úterý prostějovským magistrátem se kromě několika pamětníků zúčastnili také radní a zastupitelé za KSČM Jaroslav Šlambor, Václav Šmíd a Josef Augustin. K tomu se vyjádřil přihlížející opoziční zastupitel František Fröml.

„Šel jsem kolem, byl jsem zvědavý. Normalizační komunisté, kteří se ztotožnili s bratrskou pomocí teď sedí v radě. Zajímalo mě, jak se zachovají," řekl zastupitel.

„Je podle mě trochu nevkusné, že se klaní obětem roku 1968," okomentoval František Fröml.

Komunističtí představitelé města se loni v listopadu zúčastnili také vzpomínky na sametovou revoluci. Část opozičních zastupitelů tehdy na jejich přítomnost poukázala. Radní Jaroslav Šlambor za KSČM se tehdy k této skutečnosti také vyjádřil.

„Nebude mi dneska nikdo říkat, koho můžu a koho nemůžu uctívat. Uctil jsem památku veteránů a dělám to tak u všech, kteří si podle mě úctu a respekt zasluhují," sdělil Deníku.