„Povodí Moravy, jako správce vodního díla, zahájí čtrnáctého září plynulé snižování hladiny v nádrži. Při ideálním počasí vypustíme plumlovskou přehradu za zhruba sedm týdnů, tedy do konce října,“ potvrdila tisková Mluvčí Povodí Moravy Jana Pagáčová s tím, že hladina klesne týdně o necelý metr a půl. Hloubka nádrže je nyní přitom asi deset metrů.

Kdo bude ryby lovit?

Ryby v přehradě má během vypouštění slovit specializovaná firma. Je s podivem, že Povodí Moravy stále ještě neví, jaká to bude.

„Pokud vím, tak jsme ještě nikoho nevybrali,“ reagovala včera mluvčí Pagáčová.

Prostějovský deník Povodí opakovaně žádal o zveřejnění výsledků ichtyologického průzkumu, ale ani po dvou týdnech na dotazy zaslané e-mailem neodpovědělo.

Podle Pavla Müllera, jednatele prostějovských rybářů, mohou sportovní rybáři očekávat zákaz rybolovu.

Velevrubi a škeble se odvezou jinam

„Za sníženého stavu vody nesmí chytat,“ vysvětlil s tím, že od ochranářů ví, že po dobu vypouštění se bude z přehrady i Hloučely odvážet chráněná fauna.„

Velevrubi, škeble, raci říční a střevle potoční,“ vyjmenoval olomoucký biolog Petr Loyka.

Povodí vypouští přehradu kvůli bagrování dna, které ji čeká příští rok.Tento plavec se letos sinic nebál

Odbahnění přijde na sto třicet milionů

„Odtěžením sedimentů přijdou přemnožené sinice o zdroj výživy. Dalším významným přínosem je i to, že přehrada obnoví svou schopnost pojmout velkou vodu,“ vysvětlila mluvčí Povodí Moravy Jana Pagáčová.

Odbahnění přehrady přijde na zhruba sto třicet milionů korun. Zaplatí ho daňoví poplatníci.

Vodáci si Hloučelu neužijí, dva kubíky jsou pro ně málo

Přestože od pondělí bude z přehrady vytékat desetkrát více vody než teď, vodáci se na splavnou říčku Hloučelu těšit nemohou.

„Ty dva kubíky jsou pro ně málo. Drhli by dno,“ usmál se hrázný Jiří Peňák.

Bahno z přehrady skončí na polích blízkého Záhoří. Zemědělci tvrdí, že se tamní kamenitá půda zúrodní. Aby byla přehrada čistá i do budoucna, připravuje Povodí Moravy i bagrování Podhradského rybníka nad přehradou. Na přítocích se pak počítá se zelenými pásy proti splachům živné zeminy. Nedílnou součástí projektu ozdravění přehrady jsou stavby obecních kanalizací a čističek nad nádrží. Ty již někde probíhají.