Zahradu už třetí sezonu využívají farníci, děti z mateřské školky, školní družiny či obec Vrchoslavice pro edukativní aktivity a společná setkávání při práci i zábavě. Oživlá zahrada vznikla na zpustlém nevyužívaném prostranství hlavně díky finanční podpoře z Nadace Partnerství.

Letošní první akcí byla jarní brigáda. Sešly se nejen celé rodiny, ale i jednotlivci. Díky krásnému počasí se pracovní odpoledne protáhlo až do západu slunce. Ukončení práce ohlásily zvony klekáním. Po společné večerní modlitbě se rozdělal oheň a došlo na odměnu za poctivou práci.

„Příště přijdeme dřív, protože to tady moc rychle uteklo,“ říká s odhodláním pětiletá Eliška Sázelová nad voňavým špekáčkem. A kdy bude to „příště“, ptaly se maminky samy sebe navzájem. Pohled na košaté třešně dal ihned námět na další setkání. Tak vznikl plán na červnové třešňobraní.

„A kdo to bude organizovat?“, ptal se zvědavě čtyřletý Kubík Zimen.

„Nevím, asi některá teta,“ vysvětlovala mu trpělivě maminka. „

Tak to zorganizuju třeba já,“ odhodlaně prohlásil jeden z nejmladších brigádníků. 

Autorka: Adéla Palíšková