Noc kostelů pojali farníci jako hodinový kulturní blok, který se třikrát opakoval. Příchozí se mohli zamyslet a rozjímat na téma „víra v našem životě“, poslechnout si pásmo lidových písniček dětí z místní základní a mateřské školy nebo si prohlédnout kresby dětí na téma Kostel – dominanta obce.

„Do kostele chodím hlavně na dětské besídky a vystoupení. Bohužel taky na pohřby,“ odpověděl Deníku na dotaz, co ho do kostela přivádí, Štěpán Řezáč. „O Noci kostelů vím z médií a byl jsem zvědavý, jaké to bude u nás,“ dodal otec malé zpěvačky Alenky.

Zahájení se ujal starosta, závěr patřil faráři

Noc kostelů zahájil starosta obce Dušan Svozílek a na závěr, kolem jednadvacáté hodiny, přijel administrátor farnosti P. Tomáš Strogan.

Deníku prozradil, jak zvládá spravovat a navštěvovat svoje čtyři farnosti: „Letos Noc kostelů pořádají tři z mých svěřených farností. Na zahájení jsem byl v Němčicích nad Hanou. Tam Noc kostelů pojali jako komentovanou prohlídku, kterou doplnil koncert barokní hudby. Teď jsem přijel pozdravit svoje farníky do Vrchoslavic a pokračuji do Pavlovic, kde je v plánu adorace při svíčkách.“

Návštěvníci kostela ve Vrchoslavicích mohli také napsat svoje úmysly na lístečky a vložit je do košíčku „Pošta do nebe“.

Na závěr Noci kostelů se farníci za svěřené úmysly pomodlili a před kostelem je spálili.

Poslední návštěvník s modrou krví

Když už kostelnice Eva Marečková zhasínala poslední svíčku, zastavil se v kostele sv. Michaela baron Nakič de Lak se svou chotí.

„Je to dnes náš šestý kostel,“ vysvětlil svůj příchod nositel šlechtického titulu, civilním jménem Bronislav Zaoral.

Odpověď na dotaz, co ho přimělo zastavit se právě ve Vrchoslavicích, pojal humorně: „Rád bych řekl, že restituce, ale všechny majetky má můj rod na Slovensku. Navíc většina z nich restitucím nepodléhala.“

A tak se příjemná diskuse stočila ke šlechtickým titulům, historickému odkazu sakrálních staveb a duchovnímu životu v obcích. (AdPa)