„Žáky jsme přestěhovali do náhradních prostor kvůli demolici části školy. Týká se to okálového systému budovy, který je hygienicky nevyhovující,“ vysvětlil místostarosta Prostějova Zdeněk Fišer. Dodal, že opravu by stavbaři měli stihnout dokončit nejpozději do dvou let.

V nevyhovující budově se učily třídy druhého stupně. „Děti se budou stěhovat určitě na území města. Jedná se o technickou záležitost. Jde o úkol pro odbor školství a paní ředitelku,“ uvedl na konci července starosta Prostějova Miroslav Pišťák.

Úkol, který do druhého měsíce prázdnin Vlasta Ambrožová dostala, nakonec splnila.

„Paní ředitelka měla navrhnout plán, jak zajistit výuku žáků, ale musela pamatovat na to, aby náhradní prostory splňovaly hygienické požadavky,“ zmínil se František Říha, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Řešení? Stěhování a sestěhování

„Některé děti se budou v průběhu rekonstrukce školy učit ve školní družině. Týká se to dvou tříd prvního stupně a tří tříd ze stupně druhého. Dalších pět tříd se nemusí stěhovat a zůstanou v budově prvního stupně, kde je i počítačová učebna. Děti, kterých se stěhování týká, jsme vybírali podle početnosti jejich tříd,“ vysvětlila ředitelka Ambrožová.

Dočasné přestěhování by ale nemělo být pro žáky vrahovické školy velký problém.

„Máme dostatek nábytku a vybavení, takže se zázemím pro děti a učitele problém není. Každá třída se bude v družině učit ve vlastní místnosti, takže by výuku nemělo nic narušovat. Jsem ráda, že se všechno zařídilo tak, že děti mohly zůstat ve Vrahovicích,“ řekla ředitelka školy. Podle Františka Říhy z městského úřadu se má stěhování dotknout devadesáti devíti žáků z druhého, třetího, šestého a sedmého ročníku.

Oprava začne zhruba za měsíc

Školu má opravovat zlínská stavební firma Manag. Její dělníci by mohli začít ve Vrahovicích pracovat už na konci září.

„Dosud běžela lhůta na odvolání jiných společností, ale žádná se neodvolala. Takže bychom měli asi v polovině měsíce se stavební firmou podepsat smlouvu a následně by mělo dojít demolici respektive k opravě části školy,“ uvedl místostarosta Fi­šer.

Rada města vybrala stavební firmu na základě nejnižší navrhované ceny.

„To bylo pro nás rozhodující, i když rozdíl oproti druhé nabídce byl jen čtyřicet tisíc korun. Velkým úkolem je pro nás najít zbývajících třicet milionů korun. Pro letošek jsme v rozpočtu na opravu schválili deset milionů,“ sdělil prostějovský starosta Pišťák. Další peníze by se měly schválit v rozpočtu pro příští rok, město má navíc podanou žádost o přidělení dotací.

MARTIN LAŠTŮVKA