Postřik trávníků probíhá ve Spitznerových sadech, kde se užívá herbicid Bofix.

Dále probíhá postřik v pískové ploše ve vnitrobloku Tylova. Jedná se také o Libušinku, ulici Lidickou před střední školou a pod stojany na jízdní kola.

Na těchto místech se užije přípravek Tartan Super 360.

Do konce týdne stále probíhají postřiky keřových záhonů v ulicích Melantrichova, Blahoslavova a v Kolářových sadech.

Zde je užíván chemický přípravek Tartan.

Místa postřiků mají varovnou ceduli.