Vedení města mělo výměnu semaforů v plánu. Konkrétně se jedná o přechod pro chodce v místě východu ze Smetanových sadů k ulici Havlíčkova.

„Důvodem, proč měníme světelnou signalizaci, je zcela nová krajská informace o letošní opravě tamní komunikace,“ osvětlil primátor František Jura.

Měnit by se měla stará návěstidla se žárovkami, které by měly nahradit nové s LED technologií, měnit by se měl i ovládací řadič.

„Získali jsme aktuálně informace o záměru Olomouckého kraje provést v druhé polovině roku 2020 opravu celého asfaltového povrchu komunikace ulice Vápenice. Vzhledem k tomu, že při této opravě bude celá ulice uzavřena, je příležitost využít této uzávěry k výměně návěstidel (semaforů) nad povrchem komunikace jako v obdobných případech, kdy jsou koordinovány práce společně s Olomouckým krajem respektive Správou silnic Olomouckého kraje," komentuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

"Je třeba říci, že stav stávající staré světelné signalizace přechodu pro chodce je dobrý, nevyžaduje akutní řešení, ale z hlediska koordinace prací považujeme za vhodné využít plánované uzávěry,“ doplnil Pospíšil.

V druhé půlce roku

Kdy se začne na Vápenici pracovat se ale zatím přesně neví.

"Ulice Vápenice, která je ve vlastnictví Olomouckého se dle posledních dostupných informací ze Správy silnic Olomouckého kraje bude rekonstruovat ve druhé polovině tohoto roku. Jakmile budou známy podrobnosti včetně termínů, budeme samozřejmě veřejnost včas a řádně informovat. Bude se jednat o obrus asfaltového koberce a položení nového," informoval Deník náměstek primátora Jiří Rozehnal.

600 tisíc za semafory

Konkrétně je tedy známá pouze částka určená na rekonstrukci semaforů. Náklady na tuto rekonstrukci byly vykalkulovány na výši šest set tisíc tisíc korun včetně DPH.

„Rekonstrukce, opravy světelných křižovatek provádíme postupně. Stará návěstidla se žárovkami jsou nahrazována moderní technologii LED, což přináší zvýšení bezpečnosti a zároveň snížení provozních nákladů na elektřinu a opravy,“ uzavřel Jiří Pospíšil.