Velká sídliště budou mít speciální kontejnery.

"Sběr stromků bude probíhat jako každý rok přibližně do poloviny února. Na Sídlišti Hloučela a Sídlišti svobody budou přistaveny na stromky kontejnery. V ostatních částech města mohou občané ukládat stromky ke klasickým kontejnerům," informuje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že městskou kasu likvidace stromků nezatěžuje.

"S úklidem vánočních stromků jako biologickým odpadem počítá smlouva se společností FCC Prostějov, s.r.o., tudíž se jedná o plánovanou a běžnou činnost v tomto období," potvrzuje Pospíšil.

Jak to bylo vloni?

Stromky jsou biologickým odpadem.

"Vedle kontejnerů odložené stromky budou odvezeny do bioodpadu. Poslední možností je uložení stromků do biokontejnerů, ale podmínkou je, aby občané stromky rozřezali," uzavírá Jiří Pospíšil.

Přerovský systém

Občanům Prostějova tak minimálně v letošním roce odpadají starosti, které aktuálně dělají vrásky sousedním Přerovanům. Tamní radnice vymyslela, že lidé musejí stromky odvážet do sběrných dvorů.

„Celé je to nesmysl, přece nenaložím vánoční stromek, ze kterého už opadává jehličí, do auta, a nepojedu s ním až do sběrného dvora? Domluvil jsem se se známým, který má domek a využije ho na zahradě. Strom si nařeže a odveze,“ popsal například Jiří Kolařík, který žije v panelovém domě na okraji Přerova.

Více k situaci v Přerově

ID: 5126422

Na webu: Prostějovský ( 5318664 )