Primátor Magistrátu města Prostějova před nedávnem informoval, že město chce jako náhradu za k demolici určený Společenský dům v Komenského ulici vybudovat novou multifunkční halu.

Věra Tížková, zpracovatelka posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) obchodní galerie, ale v dokumentaci hovoří zcela jinak.

„Jako náhrada za zrušený Společenský dům může sloužit Městské divadlo a Národní dům," uvedla Tížková.

CELÝ DOKUMENT K PROSTUDOVÁNÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Tato zpracovatelka pak v materiálech tvrdí, že předpokládaný termín zahájení realizace záměru je rok 2014. Termín ukončení je dle jejího vyjádření rok následující.

Juraj Aláč, mluvčí Manthellanu, přitom na počátku prosince veřejnosti vzkázal, že žádný předpokládaný termín zahájení výstavby neexistuje.

close Umístění záměru - Galerie Prostějov - v katastrální mapě zoom_in

Umístění záměru v katastrální mapě. Zdroj: G-Consult, spol. s r.o.

3000 návštěvníků za den?

Návštěvníků obchodní galerie, která vyroste na stavebním pozemku o rozloze 15 865 metrů čtverečních, má být 3000 za den. Zaměstnanců galerie bude zhruba 400, parkovacích stání 431.

Srovnání jen s nulovou variantou

„Hodnocený záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, co se týče jeho umístění, technického i technologického řešení. Vzhledem k této situaci lze jako jedinou alternativu pro srovnání použít tak zvanou nulovou variantu, to znamená nerealizování záměru. Nulová varianta by znamenala, že by zájmové území zůstalo ve stejném stavu jako doposud. Tato varianta je vzhledem k významu lokality (pozice ve středu města) nevyhovující a lze ji hodnotit jako méně vhodnou ve srovnání s navrženým řešením předmětného prostoru," konstatovala v dokumentaci Věra Tížková.

Dodala, že vlivy na životní prostředí budou v době provozu plánované Galerie Prostějov srovnatelné se současnou situací. U sociálně ekonomických vlivů na obyvatelstvo dojde dle jejího vyjádření ke zlepšení současného stavu.