„Snažíme se pečovat o hroby významných osobností, které se jakkoli v době minulé zapojily do dění města. Jsou to jak například osobnosti z oblasti umění, tak také ti, co za nás bojovali ve válkách,“ uvedl primátor města František Jura.

„O hrobní místo četaře Viléma Münze je potřeba se postarat. Přidali jsme tedy toto místo do seznamu hrobů, o které jsme se zavázali jako město pečovat,“ dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Vilém Münz (narozen 28. 5. 1916, zemřel 8. 1. 1946)

Pocházel z židovské rodiny z Opavska, s maminkou se přistěhovali do Prostějova. V roce 1940 se dostal do armády v Marseille, dne 14. 1. 1940 byl vtělen k 8. dělostřeleckému pluku. Zhruba po čtyřech měsících, 30. 4. 1940, byl přemístěn k 7. rotě téhož pluku. Dne 27. 7. 1940 byl vyloučen z čs. branné moci pro nesplnění branné povinnosti a předán britským úřadům k internaci do pracovního tábora. Dne 23. 12. 1941 byl znovu prezentován a dne 10. 1. 1942 vtělen k ženijní rotě. Do pole odešel 1. 9. 1944. Z činné služby byl propuštěn 7. 7. 1945. Dne 24. 9. 1945 se vrátil zpět do Prostějova, kde 8. 1. 1946 zemřel, když spáchal sebevraždu jedem. (zv)