"Objekt jsme před lety získali od Olomouckého kraje. Několikrát jsme žádali o bezúplatný převod, ale nakonec jsme ho museli koupit za přibližně sedm set tisíc korun," ohlíží se určický starosta Petr Kouřil a doplňuje: "Budova takových osm let chátrala a my jsme přemýšleli co s ní. Nabízel se dotační titul na sociální bydlení. V roce 2017 jsme nechali zpracovat studii a pořídili projektovou dokumentaci. O rok později jsme podali žádost do IROP a v roce 2019 dostali dotaci ve výši devíti milionů korun a mohli jsme začít stavět."

Šest krásných bytů

"Máme zde šest bytů a k tomu odpovídající zázemí, jako kolárnu, kočárkárnu, suterén, sklepní kóje a kotelnu. Aktuálně přebíráme stavbu od realizační firmy a v plánu je, že od 1. dubna už by se sem mohli nastěhovat první nájemníci. Pokud tedy proběhne bez zádrhelů kolaudace," informuje starosta a dodává: "Zájem o bydlení je, máme pořadník naplněný. Nastavili jsme kritéria tak, abychom upřednostnili rodiče s malými dětmi."

Zaujme na první pohled

Stavby pro podobné účely v jiných obcích připomínají spíše pohrobky socialistických bytovek. Určické sociální bydlení vypadá úplně jinak.

"Rekonstrukce budovy se povedla. Přesně sem zapadá a koresponduje s okolní farou a kostelem. Ponechali jsme hrubou stavbu, i původní obvodové zdi. Budova je z kombinace kamene, cihly a rumiska," neskrývá spokojenost Kouřil a doplňuje: "Budova pochází z 19. století, sloužila několika účelům. Později přešla do vlastnictví státu, následně Olomouckého kraje."

Necelých patnáct milionů

"Celkově stála rekonstrukce přes čtrnáct milionů korun. Obec investovala z vlastních zdrojů přes pět milionů, zbývající náklady pokryla výše zmíněná dotace," uzavírá Petr Kouřil.

Bývalý chudobinec – špitál, byl postaven v roce 1872 nákladem 15176 zlatých. V roce 1890 se stal klášterem, když ho převzaly milosrdné sestry Řádu sv. Karla Boromejského. Od roku 1949 připadl klášter státu a fungovala zde pobočka okresní nemocnice a později domov důchodců.