Tradičními účastníky a v předchozích letech i organizátory akce jsou Okrašlovací spolek města Prostějova, Český svaz ochránců přírody Iris a Statutární město Prostějov.

„Velmi bych se chtěla v současné době obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí ve své pracovní náplni.

„Když to tak udělá každý z nás a při svých procházkách budou lidé sesbírávat odpadky, tak při společném uklízecím dnu, nebudou muset být přistavené kontejnery zcela přeplněné. Letošní termín úklidu jsme přesunuli z března v souvislosti s datem Dne Země (který slavíme 22. dubna 2021) se pustíme do úklidu v sobotu 24. dubna 2021," doplnila Sokolová.

Rekonstrukce v prostějovském kině Metro 70 - 22. dubna 2021
V kině hučí sbíječky, budou nové toalety i foyer. Čím odstartuje promítání?

Odpadků je vždycky plno

"Budeme velmi rádi, když naši výzvu vyslyší co nejvíce občanů. Při vyvěšování samoobslužných stezek na Hloučele jsme byli zděšeni, kolik odpadků se všude válí. Na některá místa biokoridoru jsme se téměř styděli naše zastavení dávat," uvedla Eva Zatloukalová z ČSOP Iris.

Akce Ukliďme Česko i Ukliďme svět, jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 

Sedimentační zdrž s mokřadem u vzdutí plumlovské přehrady. 22.4. 2021
Úprava mokřadu i těžba sedimentů. Přehradu vylepší a vrátí tam i žabník

KONTAKTNÍ MÍSTA PRO VÝDEJ RUKAVIC A PYTLŮ

Občerstvení U Abrahámka 8.30-10.00 hodin

Olomoucká ulice u penzionu Stella 8.30-9.00 hodin

U hřbitova v Krasicích 8.30-9.00 hodin