Zastoupení na pietním setkání u hrobu rabína Horowitze bylo vskutku reprezentativní. Významnou osobnost si připomněli studenti vídeňské ješivy s vídeňským rabínem Arie Folgerem.

Do Prostějova přijel i brněnský rabín Menaše Kliment, předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek, nechyběl Louis Kestenbaum, jehož dobročinná nadace jedná s městem o rehabilitaci starého židovského hřbitova a účastnil se i nedávno jmenovaný předseda americké komise pro záchranu kulturního dědictví ve světě Paul Packer, který přijel společně se zástupkyní americké ambasády.

Nechybělo ani vedení města v čele s primátorem Františkem Jurou.

"Před dvěma lety byla na hrobu rabína Horowitze instalována replika jeho náhrobku. Tento počin formálně odstartoval společnou snahu města, Federace židovských obcí České republiky a nadace Kolel Damesek Eliezer pietně upravit místo posledního odpočinku bezmála dvou tisícovek prostějovských židovských obyvatel. Pravda je, že covid naše společné úsilí poněkud přibrzdil, ale deklarovaná snaha zajistit pietní úpravu trvá," uvedl primátor František Jura.

Ještě před pietním aktem na starém hřbitově se zástupci židovských organizací a velvyslanectví USA podívali na nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí, kde jsou prozatím uloženy nalezené náhrobní kameny ze starého hřbitova. Na kampani za jejich hledání se podílel před časem i Deník. Celkem se podařilo nalézt přes dvě stovky náhrobků nebo jejich fragmentů, objemově největší z nich je náhrobek lihovarníka Jakoba Schreibera, který byl nalezen v chatové oblasti u Plumlova letos.

V pondělí 25. listopadu 2019, byl v Prostějově slavnostně umístěn náhrobní kámen rabína Horowitze.
V Prostějově byl obnoven náhrobek význačného rabína

Kdo byl Cvi Jehošua Horowitz?

Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí stovky jeho potomků.

V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1783 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech 1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči. Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentské ulici. Zdroj: Hanácký Jeruzalém