Připomínky, kterou pořádá nadace Kolel Damesek Eliezer, se jako již tradičně účastnili studenti vídeňské ješivy společně s bývalým vrchním vídeňským rabínem Arie Folgerem.

"Židovskou komunitu České republiky na pietním shromáždění u Horowitzova hrobu (kam byla v roce 2019 instalována replika jeho náhrobku) zastupoval vrchní zemský rabín Karol Sidon," informovala Jana Gáborová ze spolku Hanácký Jeruzalém.

Rabi Cvi Jehošua HaLevi Horowitz pocházel z významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až 1778 úřad moravského zemského rabína v Mikulově.

Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou a předsedal i rabínským soudům v důležitých náboženských otázkách. Je rovněž autorem dvou knih, v nichž komentuje a vykládá texty Talmudu a židovského náboženského zákona.

Rabín Cvi Jehošua Horowitz

V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1783 jako vrchní V pondělí 25. listopadu 2019, byl v Prostějově slavnostně umístěn náhrobní kámen rabína Horowitze.25. listopadu 2019, byl v Prostějově slavnostně umístěn náhrobní kámen rabína Horowitze.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužilrabín a předseda rabínského soudu v Jemnici. V letech 1787 – 1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči, kde se proslavil svými kázáními. Někdy po roce 1807 (pravděpodobně v roce 1811) byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde 16. listopadu 1816 ve věku 62 nebo 63 let zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici. Rabín Horowitz měl se svou manželkou Miriam dvě dcery a syna. Dnes ve světě žije řada jejich potomků.