"Zájemci se dále podívají do radniční věže, ale také do prostor, které nejdou běžně přístupné. Třeba prostory kina Metro 70," zve náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS). Premiérově se mohou návštěvníci těšit na prostory v zámku, v nichž sídlila donedávna Domovní správa. "Chceme je upravit jako výstavní prostory," dodala Sokolová.

A které památky bude možné navštívit?

Radniční věž
Dominantní budovou v centru Prostějova, je nová radnice.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilZdolejte 256 schodů vedoucích k vyhlídce na Prostějov a jeho okolí z radniční věže. V útrobách věže obdivujte expozice z historie i současnosti budovy radnice. Zájemci o prohlídku se shromáždí před budovou nové radnice.
Termíny prohlídek: úterky 2., 9., 16., 23., 30. 4. 2024, vždy ve 13 hodin. Maximální kapacita 12 osob, rezervace na telefonním čísle 582 329 722, přednost mají objednaní zájemci.

Muzeum a galerie Prostějov - depozitář
Muzeum a galerie v Prostějově v době nucené koronavirové pauzy nespalo.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilBudova Muzea a galerie v Prostějově, takzvaná Stará radnice byla postavena v první třetině 16. století, tedy v době velkého hospodářského a stavebního rozmachu Prostějova. Zdobí ji lodžie s arkádovými oblouky i honosný renesanční portál, který reprezentuje tehdejší rozkvět města, postavení purkmistra i konšelů. Od roku 1905 zde sídlí muzeum, které dnes spravuje Olomoucký kraj. Muzeum a galerie nabízí nejen stálé expozice, ale i krátkodobé výstavy. V rámci Bran památek dokořán budou mimořádně zpřístupněny depozitáře hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka 2, které budou veřejnosti otevřeny v doprovodu odborného průvodce. Veřejnost bude mít příležitost nahlédnout nejen do jinak uzavřených prostor muzea, ale zároveň se obeznámí s historickým a architektonickým kontextem budovy ve městě.
Termín prohlídky: sobota 6. dubna 2024, od 14 hodin. Maximální kapacita komentované prohlídky 10 osob, bez objednání. www.muzeumpv.cz

Národní dům - národní kulturní památka
Prostějovský Národní dům je Památkou roku 2019 v rámci Olomouckého kraje. 3.2. 2020Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilNárodní dům v Prostějově, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry (1871-1923), patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Myšlenka stavby českého společenského a kulturního centra byla v Prostějově na konci 19. století chápána jako důležitá místní otázka. Národní dům je proměnlivou, jedinečnou a nezastupitelnou scénou každodenního prostějovského kulturního i společenského dění. V současné době v Národním domě, v jeho divadelní, spolkové části a restaurační části organizuje a provozuje svou činnost Městské divadlo v Prostějově.
Termín prohlídky: neděle 7. dubna 2024, od 15 hodin. Maximální kapacita 25 osob, rezervace na telefonním čísle 582 329 600.
Zájemci se shromáždí u hlavního vchodu do divadla na Vojáčkově náměstí. Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, pohyb v budově není bezbariérový.

Nový židovský hřbitov
Práce na židovském hřbitově v Prostějově. Foto: Deník/Dominik VoráčZdroj: Deník/VLP ExternistaNový židovský hřbitov se nachází v Prostějově za Brněnskou ulicí a přiléhá k hřbitovu městskému. Stejně jako městský hřbitov je i tento kulturní památkou. Obřadní síň pochází z roku 1908 a byla vystavěna původně v secesním stylu. Po několika pozdějších opravách bohužel ztratila většinu svého původního rázu. Na hřbitově je pochována řada významných osobností zdejší židovské obce například předseda Židovské náboženské obce Samuel Hirsch, továrníci Gustav Sborowitz a Josef Fehér, ale i členové vážených rodin Zweigů, Husserlů, Steinschneiderů, Fleischerů, Zwilingerů a dalších.
Termín prohlídky: neděle 14. dubna 2024, od 14 hodin. Maximální kapacita - není určena, rezervace není nutná. Sraz účastníků je před branou hřbitova.

Tajemná zákoutí kina Metro 70
Projít se temným sálem, zahrát si počítačové hry a vidět filmy. Kino Metro 70 patřilo v sobotu dětem. 4.12. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilBudova kina Metro 70 je v kontextu kulturních stánků věnovaných filmu v Česku v mnoha směrech ojedinělá a představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. Objekt realizovaný v letech 1965 - 1969 dle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově umístěn i kryt civilní ochrany. V rámci prohlídky budete moci nahlédnout i do těchto jinak nepřístupných prostorů.
Termín prohlídky: sobota 20. dubna 2024, v 10 a 11.30 hodin. Maximální kapacita 25 osob na prohlídku, rezervace prostřednictvím e-mailu: kino@metro70.cz. Uveďte prosím jméno, čas prohlídky a počet osob.

Harmonium – historie
Soukromá expozice Harmonium – historie je v současnosti jedinou stálou expozicí ve Střední Evropě, která je věnována dnes již téměř zapomenutému hudebnímu nástroji, kterým je harmonium. Tato sbírka je největší svého druhu v České republice a obsahuje více jak 100 nástrojů postavených mezi lety 1855 - 1973 významnými výrobci a firmami v Evropě a USA. V expozici se konají pravidelné komentované prohlídky, výstavy a koncerty. Návštěvníci se mohou těšit na 34 vybraných nástrojů s hudebními ukázkami se zaměřením na tuzemské výrobce v rámci letošního Roku české hudby. Expozice má pro město zcela zásadní význam nejen v oblasti turismu, ale také v oblasti hudební historie. Od svého založení reprezentovala Prostějov v téměř ve všech zemích Evropy a USA.
Termín prohlídky: neděle 21. dubna 2024, ve 14, 16 a 18 hodin, možná i ve 20 hodin.
Maximální kapacita 20 osob, rezervace na telefonním čísle 770 640 100, e-mail: info@harmonium-historie.cz ,Zájemci prohlídku, která trvá 60 minut, se shromáždí 15 minut před zahájením na Rejskově ulici č. 23 v Prostějově. Přístup do expozice není bezbariérový (podkrovní prostory). Z důvodu kapacity (20 osob) je nutná rezervace míst. Objednávky do 19. dubna. V případě velkého počtu zájemců bude otevřena prohlídka také ve 20 hodin.

Zámek na Pernštýnském náměstí
V blízkosti prostějovského zámku zavalilo kamení parkoviště. Opravuje se dlažba na nádvoří.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilZámek se postupně otevírá veřejnosti a návštěvníci budou mít možnost vidět uvolněné prostory po Domovní správě, které se v budoucnosti stanou výstavními prostorami.
Prostějovský zámek patří mezi nejvýznamnější historické stavby města a je spojen s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů. První zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. Předchůdcem zámku byla tvrz. Původně bohatě zdobený kamenný portál je dnes na takzvaném Onšově domě na nám. T. G. Masaryka č. 24. Pod vrstvami omítek byla nalezena hodnotná výzdoba interiérů. Nesmazatelnou stopu zde zanechal Vratislav z Pernštejna, který nechal zhotovit pískovcový portál a arkádové nádvoří, které však padlo za oběť třicetileté válce.
Termín prohlídky: sobota 27. dubna 2024, v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Maximální kapacita 20 osob, rezervace na telefonním čísle 582 329 722.