Celkem deset stanovišť s různými soutěžemi, které se věnovaly potápění a podmořskému životu, připravili skauti nedaleko prostějovské hvězdárny.

Stezka odvahy, znalosti ze zdravovědy, opičí dráha i lovení rybiček spolu s otevřenou skautskou klubovnou lákaly děti ke skautskému životu.

„Já už sem do skautu chodím čtyři roky," řekla desetiletá Hanka Voráčová, která měla na starosti stanoviště, kde děti lovily rybičky.

„Vedoucí mi řekli, že si můžu zkusit sama nějakou soutěž nachystat, abych věděla, jaké to," řekla dívka, která měla na zádech zmenšený kyslíkový přistroj. Podobný nosili také Mirda a Flíček a další děti z oddílu. „Jasně, potřebujeme kyslík, Atlantida je přece pod vodou," vysvětlovali.

Flíček ještě objasnil, jak přišel ke své oddílové přezdívce: „Jednou hodně pršelo a já si vzal školní kalhoty a při hrách jsem se celý zašpinil a sledoval každý flíček, co mi na kalhotách přibyl," usmíval se sedmiletý hoch.

Sobotní hledání Atlantidy bylo jakési ohlédnutí za uplynulým létem a začátek nového skautského roku.

„Nemohli bychom podobné akce pořádat bez přispění města Prostějova," řekla Martina Koutná.

„Když jsem jako malá tady ve skautu začínala, scházeli jsme se v klubovně, která už dnes neexistuje. Od města jsme před třemi lety dostali tento objekt, asi bývalou prádelnu, a tu jsme si celou upravili," dodala. O dotace na své aktivity žádají skauti magistrát každoročně a jsou rádi, že jim pokaždé vyhoví.

Kolem stanoviště s jakousi opičí dráhou jdou rodiče s holčičkou. „Líbí se ti ty soutěže a hry?", ptají se jí. „Líbí," odpověděla asi šestiletá dívenka. „Vidíš, a takhle si tady hrají celý rok," nadšeně dceři sdělovali rodiče.