Zastoupení na pondělní pietní akci bylo více než reprezentativní. V průběhu pietní připomínky vystoupil například velvyslanec USA v České republice Stephen B. King.

"Jedná se o velký milník v dlouhodobých snahách, jak napravit škody, které byly napáchány v průběhu druhé světové války i v nedávné době, kdy byl tento náhrobek zničen vandaly," uvedl velvyslanec King, jenž dodal: "Jsem velice pyšný na to, že se vláda USA zavázala chránit a pečovat o památky, které jsou významné pro náboženské menšiny."

Před časem požádal spolek Hanácký Jeruzalém o souhlas s umístěním kamenného pomníku město Prostějov.

„O záměru vyrobit na základě dobových dokumentů nový náhrobek rabína Horowitze informoval primátora Františka Juru a náměstka Jiřího Rozehnala zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. Nadace, která s městem jedná o rehabilitaci starého židovského hřbitova, je zároveň investorem výroby a instalace náhrobku, smlouvu na užití pozemku má s městem uzavřenu spolek,“ objasnil předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Instalace vánočního stromu v Prostějově 2019
Vánoční strom už stojí před radnicí: Je to opravdu krasavec, říkají kolemjdoucí

Kamenná stéla s tesaným nápisem

„Náhrobek je zhotoven z tradičního bílého kamene. Jde o jednoduchou kamennou stélu ve tvaru původního náhrobku s tesaným nápisem odpovídajícím původnímu historickému textu,“ říká Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer a doplňuje: „Kámen tak nyní jednak připomíná rabína Horowitze, a jednak zároveň věřím, že vzbudí u kolemjdoucích zájem o historii celé této lokality."

Před samotným osazením nového náhrobku byly odstraněny zbytky kovového rámu, který držel předchozí desku. Nový náhrobek rabína Horowitze byl na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova umístěn při příležitosti 203. výročí úmrtí tohoto prostějovského rabína.

Všichni přítomní se shodli, že pondělní pietní připomínka je prvním krokem k rehabilitaci celé kulturní památky na základě dohody, která vzešla mezi představiteli města Prostějova, Federace židovských obcí České republiky a nadací Kolel Damesek Eliezer.

"Prostějov má bohatou židovskou historii, kterou se snažíme odhalit prostějovské veřejnosti. Byli bychom rádi, kdyby se z toho místa stala část, na kterou by mohl být Prostějov hrdý," pronesl rabín Louis Kestenbaum, který se zasazuje o revitalizaci židovských hřbitovů po celém světě.

V sobotu 23. listopadu 2019 se ve Smržicích sadilo 51 ovocných stromů.
51 ovocných stromků na jeden zátah. Ve Smržicích sázeli budoucnost

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V PROSTĚJOVĚ

- byl založen v roce 1801

- pohřbívalo se zde do roku 1908

- zničen byl v roce 1943

- nahlas se začalo o jeho obnově mluvit v roce 2012

- v roce 2013 zde byla umístěna kopie náhrobku rabína Horowitze

- v roce 2017 byl náhrobek poškozen vandaly

- na místě je pohřbeno přibližně 2000 lidí židovského původu

Rabín Cvi Jehošua Horowitz

Narodil se pravděpodobně 1754

Vrchní rabín v Jemnici 1778-1783

Vrchní rabín v Třebíči 1787-1800

Vrchní rabín v Prostějově 1811-1816

Zemřel v Prostějově 16. listopadu 1816