„Naším cílem rozhodně nebylo obejít celý Plumlov. O to se postarají skupinky ochotníků, kterým tímto srdečně děkuji. My jsme se rozhodli zajít do školy, kde jsme dětem přiblížili smysl dobročinnosti a navštívili jsme i zdejší firmy,“ řekla k akci starostka Plumlova Gabriela Jančíková, která vyrazila koledovat s místostarostou Martinem Hyndrichem a zdejším farářem Pavlem Barbořákem.

A proč se rozhodli do ulic vyrazit? Dle slov starostky je dobročinnost velice důležitá, a tak neváhali a snažili se jí tímto způsobem ještě více podpořit. Tříkrálovému koledování totiž ještě předcházeli předvánoční návštěvy lidí v domovech pro seniory nebo sociálních bytech. Právě těmto lidem sbírka v minulosti již pomohla, a proto stát se na chvíli třemi králi byla pro tuto skupinku naprostá maličkost.

„Po návratu z předvánočních návštěv v domovech jsem si mnohem více uvědomila, že to, že je člověk zdravý a při síle, není samozřejmost. A že nikdy nevíme, kdy i my budeme potřebovat pomoc,“ podělila se o své pocity Gabriela Jančíková a dodala s úsměvem: „Drazí spoluobčané, dovolte, abych vám co nejsrdečněji poděkovala za vaši dobročinnost, kterou děláte radost druhým a popřála Vám, abyste v tom letošním roce i vy pravidelně naráželi na někoho, kdo udělá radost vám.“ (trn)

Tři králové v podání zástupců města a farnosti vyrazili do ulic Plumlova. Navštívili místní základku a firmy, kde přiblížili smysl dobročinnosti.