Linda Wichterlová se narodila jako Zahradníková 18. srpna 1917, stejně jako její manžel v Prostějově. Celý život měla k rodnému regionu silný vztah. Každé léto trávila v rodinné vile na Stražisku. Byla vystudovanou zubní lékařkou a společně s manželem spolupracovala na výzkumu kontaktních čoček. Jejich vynález proslavil jméno Wichterle po celém světě.

Linda Wichterlová oslavila sto let.
Linda Wichterlová oslavila 100 let, zahradničí a čočky nenosí: Vidím výborně!


Linda Wichterlová, rozená Zahradníková, se vdala za Ottu Wichterleho krátce před válkou, která přerušila její studium stomatologie. Válečnou dobu strávili manželé ve Zlíně, kde Wichterle pracoval ve Výzkumných chemických dílnách firmy Baťa. Po válce se přestěhovali do Prahy, kde pak mohla Wichterlová dokončit studium a později tam pracovala ve Výzkumném ústavu stomatologickém.

V roce 1968 manželé Wichterlovi podepsali manifest Dva tisíce slov, který vyzýval k demokratizaci společnosti za období komunistické totality. „Šla jsem tehdy v Prostějově po náměstí a byla tam podpisová kniha. Tak jsem se tam podepsala,“ uvedla podle webu Paměť národa.

Wichterlovi pak čelili perzekuci, Otto Wichterle mohl pracovat jen jako řadový vědecký pracovník. Rehabilitace se celá rodina dočkala až po roce 1989, kdy byl slavný vědec zvolen prezidentem Československé akademie věd, v jejímž čele působil tři roky.

Poslední rozloučení s Wichterlovou se bude konat v rodinném kruhu v Praze, kde po konci druhé světové války s mužem žila, a pohřbena bude v rodném Prostějově.