Nové vysokootáčkové minicentrifugy získala hned dvě pracoviště.

„Jednu jsme pořídili jako nezbytné vybavení úseku genetiky v Laboratoři lékařské mikrobiologie, kde slouží k přípravě vzorků při vyšetřování přítomnosti bakterií a virů u pacientů molekulárně biologickými metodami. Druhou do Laboratoře klinické hematologie a krevní banky. A díky tomu můžeme zkrátit dobu centrifugace vzorku z patnácti minut na přibližně sedm minut, což nám umožní dodržet rychlost vydávání výsledku koagulačních vyšetření u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou před trombolýzou, jelikož tento výsledek vyšetření musí být vydán do třiceti minut,“ vysvětluje Michaela Černá, primářka Oddělení laboratorní medicíny a Laboratoří klinické hematologie a krevní banky Nemocnice Prostějov.

Další novinka, fotometr, je nutné vybavení na úseku sérologie v Laboratoři lékařské mikrobiologie, jeho modernizace přinesla přesnější měření.

„Dokážeme provést přesnější odečet absorbancí vzorků (měření intenzity jejich zbarvení) než při původním měření pomocí fotometru zabudovaném v automatickém ELISA přístroji. Fotometr používáme u vyšetření protilátek proti cytomegalovirus, toxoplasmy či toxocary,“ říká Michaela Černá s tím, že zaškolení pro správnou práci s přístroji provádí zpravidla jejich dodavatel.

Memorandum za prodloužení Baťova kanálu na Hanou podepsali v úterý na tovačovském zámku hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek, primátor Přerova Petr Měřínský, starostové Kojetína, Tovačova a řady dalších obcí
Baťův kanál až na Hanou? Kraje jsou pro, podepsaly memorandum

Přínosů modernizace pro pacienty i pracovníky laboratoří je však více.

„Díky lednicím a mrazákům efektivně uskladníme vzorky v rámci preanalytického zpracování vzorků, uchováváme vzorky po analýze, uskladňujeme reagencie, kalibrátory či kontrolní materiály. Z hlediska efektivity práce nám modernizace lednic a mrazniček snížila počet poruch, které se musely řešit a odpadlo častější rozmrazování a čištění lednic a mrazniček,“ chválí si závěrem Michaela Černá a dodává, že v neposlední řadě se v lednici díky proskleným dveřím lépe orientuje. Modernizace se financovala ze zdrojů Olomouckého kraje v rámci plánovaných investic.