Městská knihovna pozvala Mgr. Miloše Mlčocha, PhD. aby čtenářům pověděl o literárních památkách staré Indie, historii tamní civilizaci, ale také o svých cestách do této vzdálené a pro nás exotické země.

Základem přednášky byl výklad druhého nejdelšího světového eposu Mahábháraty. Příběh je sepsaný na základě skutečné historické události z počátku 1. tisíciletí př. n. l. o bratrovražedné válce Pánduovců a Kuruovců, tvoří ho sto deset tisíc dvojverší a je obsažený v osmnácti knihách. Mgr. Mlčoch samozřejmě zmínil i další poklady indické literatury, např. analogii křesťanské bible Bhagadav-Gita, nebo další starověký indický epos Rámájana.

„Jedna z nejzajímavějších zkušeností byla návštěva indické školy. Přestože mladší děti píšou křídou na mazací tabulky, je jich ve třídách okolo sedmdesáti, všichni chodí do školy v uniformách a jí holýma rukama, tak jejich znalosti jsou srovnatelné s našimi evropskými dětmi,“ popisuje Mgr. Mlčoch, povoláním učitel, svoje stav indického školství.

„Na druhém stupni už naprosto plynně komunikují v angličtině a znají moderní komunikační technologie,“ doplňuje cestovatel nad fotografiemi. 

Autorka: Adéla Palíšková