„Je to výsledek několika let poměrně vyčerpávající práce. Ale nakonec se podařilo vytvořit expozici, která má nejen část popisnou ,ale také interaktivní. Zde by měli mít žáci a studenti možnost prohlédnout si repliky předmětů, vzít si je do ruky a doslova si osahat život před několika tisíciletími," přiblížila koncept expozice archeoložka Blanka Veselá.

Sama vernisáž byla výjimečnou událostí.

„Je to věc, ke které dochází jednou za třicet nebo čtyřicet let. Tato expozice je zvláštní v tom, že se na poměrně malou plochu podařilo směstnat velké množství věcí," podotkl ředitel muzea Miroslav Chytil.

Plocha sálu byla velmi limitujícím faktorem.

„Škoda, že pravěké expozici nešlo věnovat víc prostoru. Působí poněkud stísněným dojmem," poznamenal ředitel Archeologického centra v Olomouci Jaroslav Peška. Byl jedním z nečetných archeologů, kteří vernisáž navštívili.

Je určitě škoda, že se pro pravěkou expozici nepodařilo využít například prostory bývalých depozitářů v přízemí budovy, které jsou nyní prakticky prázdné. Ty jsou však ze současných výstavních prostor muzea nepřístupné.

Autorem návrhu expozice byl prostějovský architekt Zdeněk Beran. Z jeho projektu toho však po zásahu výtvarníků mnoho nezbylo.

Předměty instalované v různých otvorech vyříznutých do dřevotřísky sice možná působí vizuálně pěkně, ale pokud si je přijede prohlédnout odborník či amatérský archeolog, ztrácí pro něj mnoho ze své vypovídací hodnoty.

Výtvarník převážil nad odborníkem?

Z pohledu odborníků je také nutno poznamenat, že vitriny vypadají poněkud nepřístupně.

I s předměty ze stálé expozice však musí odborníci občas pracovat a proto by jejich vyjmutí mělo být co nejsnazší.

V tomto není oproti předcházející expozici žádný rozdíl.

Nezbývá než opakovat, co k jejímu otevření napsal před sedmatřiceti lety nedávno zemřelý archeolog Miloš Čižmář:

„Při tvorbě archeologické expozice by nikdy neměl převážit výtvarník nad odborníkem, což se v tomto případě stalo."

Celkový koncept expozice však zřejmě nelze než pochválit a takové drobnosti jako popiska k žárovému hrobu umístěná u skrčené kostry, nebo odbytá povrchová úprava některých replik se dají snadno napravit.

Je nutné konstatovat že třímilionová investice není v tomto případě ztracená zcela.