Šlo o pracovníky Muzea Blanenska a Ústavu archeologické památkové péče v Brně. „

Podle pamětníků mělo na dně jezera skončit na sklonku druhé světové války větší množství munice. Nic takového jsme ale nenašli. Jezero je velmi zanesené. Místy bylo podle odhadů až metr a půl bahna. Nalezli jsme jen několik utopených mobilů a odpadky,“ uvedl archeolog Muzea Blanenska Marek Novák.

Jakubovo jezero
Jakubovo jezero dělníci vybudovali v roce 1930. Na jeho místě stála původně Salmova pila.
Bylo součástí kaskády malých vodních elektráren na říčce Punkvě.
V roce 1961 byl provoz elektráren v kaskádě ukončen.

Jezero je vypuštěné kvůli opravě části stavidel, která už netěsní. Voda z jezera unikala a byl problém regulovat jeho hladinu.

„Zpětná montáž opravených stavidel je naplánovaná na začátek září. Voda z Jakubova jezera je částečně využívána jako užitková ve výrobních prostorách ČKD Blansko, její větší část je dodávána slévárně Ernst Leopold a slouží k chlazení,“ uvedl mluvčí podniku ČKD Blansko Holding Tomáš Keprta.

Dodal, že vypuštění jezera se připravovalo od přelomu roku. Vzhledem k tomu, že se nachází v chráněné krajinné oblasti musel podnik vše konzultovat se Správou chráněné oblasti Moravský kras, Lesy České republiky, Povodím Moravy i blanenským odborem životního prostředí.

Dračí lodě na plumlovské přehradě. Ilustrační foto
Plumlovský drak zve i na velký dětský den

„Tak abychom minimalizovali dopady na faunu,“ dodal Keprta.

Podle zoologa Správy CHKO Moravský kras Antonína Krásy je zmíněné jezero lokalitou, kde se pravidelně rozmnožují ropuchy obecné, skokani hnědí a štíhlí.

„Žijí tam třeba i užovky obojkové a zastavuje se řada ptáků, někdy i čáp černý,“ doplnil Krása. Nedávno na jezeře zaznamenali ochránci přírody také výskyt bobra.

Jakubovo jezero dělníci vybudovali v roce 1930. Na jeho místě stála původně Salmova pila. Bylo součástí kaskády malých vodních elektráren na říčce Punkvě.

„Byly to elektrárny s jednou malou horizontální Francisovou turbínou v kašně. Mimo průtok vody pro elektrárny se z jezera celý den vypouštěl sanační průtok Punkvou,“ uvedl Luděk Půlpitel, který se zabývá historií této lokality.

Jakubovo jezero na říčce Punkvě v Moravském krasu je vypuštěné. Kvůli opravě stavidel.Zdroj: ARCHIV MUZEA BLANENSKA

A proč se jezero jmenuje Jakubovo? V roce 1927 vznikl koncern ČKD, do kterého spadal i blanenský podnik. Ten se ve světě proslavil výrobou litiny a vodních turbín.

„Do Blanska byl delegován jako ředitel mladý a organizačně schopný inženýr Jakub Karásek. Ten právě prosadil výstavbu kaskády. Původně se říkalo jezeru přehrada. Zaměstnanci ČKD Blansko však vymysleli přezdívku Jakubovo jezero. To se kupodivu ujalo a dnes je to i na mapách,“ vysvětlil Půlpitel.

Dodal, že v roce 1961 byl provoz elektráren v kaskádě na říčce Punkvě ukončen. Od té doby jezero neslouží svému původnímu účelu.

„Před třiceti lety se uskutečnil pokus obnovit elektrárnu ve slévárně instalací nové turbíny. To byl zřejmě také jeden z důvodů zrenovovat jez a náhon. Pokus obnovit elektrárnu ve slévárně se ale nezdařil,“ uzavřel badatel.

Houbaření na Drahanské vrchovině - 15. 8. 2019
Rostou! Pošlete nám fotky vašich úlovků, tvoříme zde na webu společnou galerii