Své umění předvedly folklórní soubory Malý Kosíř - Hanáčci a Velký Kosíř - Hanáci, dále vystoupily děti z místní mateřské školy, Mateřského centra Kostelec na Hané a Zumby Zuzky Nedomové.

"Přípravy na akci trvaly šest až osm týdnů. Co se týče vystoupení, tak to bylo různé. Některá nám trvala nacvičit měsíc, jiná až čtyři měsíce," upřesnila Zuzana Nedomová, která vede kroužek zumby a zastupuje místní mateřské centrum.

Jednotlivá vystoupení prolínaly dílničky, kde si návštěvníci mohli vyrobit korálkové motýly, namalovat vajíčka nebo uplést pomlázku. Součástí akce byl i prodejní jarmark, kde své výrobky nabízeli trhovci s perníky, svíčkami, hračkami, šperky a jiným zbožím.

Celá akce proběhla díky spolupráci několika místních spolků: dobrovolných hasičů, kosteleckých sokolek, starosty města Kostelec na Hané Františka Horáka a zástupkyň Mateřského centra Veroniky Zapletalové a Zuzany Nedomové.

"Myslím, že lidé odcházeli opravdu spokojení. Za rok budeme akci určitě opakovat," uvedla Zuzana Nedomová.

"Výzdobu nám zapůjčilo Zahradnické centrum Marciánová," dodala Veronika Zapletalová, která zaštiťuje Mateřské centrum Kostelec na Hané a která měla velký podíl na zorganizování celé akce.