"Původní odvodnění vybudované při založení parku v třicátých letech minulého století svou funkci stále plní. Zaúsťuje ale do městské jednotné kanalizace v Mánesově ulici. K odvodnění jsme se rozhodli z technických ale i finančních důvodů," informoval před časem 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Právě balastní voda snižuje kapacitu potrubí, zvyšuje objemy na přečerpávacích stanicích, zvyšuje objem vod přitékajících do čističky.

Balastní voda bude odvedena do Mlýnského náhonu.

"Ušetříme nemalé peníze za objem balastní vody, která odtékala do městské kanalizace. Místo do kanalizace bude vypouštěna do Mlýnského náhonu," doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Stavební práce na novém odvodnění Kolářových sadů by měly začít do konce týdne. Projekt za více než tři miliony korun by měl být hotový do konce letošního listopadu.