Nový znak obce tvoří stříbrná biskupská mitra s červeným patriarším křížem v modrém poli. To tvoří nahoře vlnovku.

„Mitra je tam proto, že náš kostel byl původně zasvěcen svatému Mikuláši a později, po opravě, Cyrilu a Metodějovi. Modrá vlnovka pak představuje říčku Věžnici, která u nás pramení,“ vysvětlil starosta. Motiv obecního znaku se pak objevuje i na hasičském praporu vedle postavy svatého Floriána.

Na knize Kladky v proměnách času pracovali rodáci, kronikáři i místní zájemci o historii. „Je to sborník o historii Kladek až po současnost i s fotografiemi,“ přiblížil Hofman.

Pro rodáky i návštěvníky oslav, kteří do Kladek přijedou připravili organizátoři bohatý program. Ten začne v sobotu v devět ráno přivítáním a o půl hodiny později vyrazí průvod obcí směrem ke kostelu, kde kněz posvětí obecní a hasičské symboly.

Odpoledne, které bude patřit hasičům zakončí dechovka. Po celý den si lidé budou moci prohlédnout výstavu v tělocvičně základní školy. Odpoledne pak chystají kladečtí ochutnávku slivovice v místní palírně, kde nude hrát i cimbálová muzika. Neděli zpestří fotbalisté i odpolední ukázky Římanských gladiátorských her.